Toets Besloten Terrein D


logo opleider
Prijs: € 482,25
Deelnemers: 2-3

Inleiding

Elke bestuurder van een bus moet vakbekwaam zijn. De praktijktoetsen zijn onderdeel van de opleidingen om vakbekwaam chauffeur te worden. Na het behalen van Vakbekwaamheid 1 en 2 kunnen deelnemers opgaan voor het praktijkexamen rijbewijs C. Vakbekwaamheid 3, de Praktische toets C en de Toets besloten terrein mogen ook na het praktijkexamen rijbewijs C worden afgelegd.

Doelgroep

Personen, in het bezit van een geldig rijbewijs B, die beroepsmatig een bus willen besturen

Resultaat

Deelnemers zijn opgeleid voor de Toets besloten terrein C. Zij voldoen daarmee aan een gedeelte van de wettelijke vakbekwaamheidseis van het chauffeursvak.

Inhoud

Toets besloten terrein D - Voertuigcontrole - Manoeuvreren

Examen

De opleider neemt tijdens de opleiding, onder toezicht van CCV, de praktijktoetsen af. Elke toets duurt 30 minuten en bestaat uit het uitvoeren van een aantal scenario’s. De uitslagen zijn 2 jaar geldig. Toets besloten terrein is één van de drie onderdelen van de basis kwalificatie code 95.