Opleiding LZV voertuig klant


logo opleider
Prijs: € 1.172,70
Deelnemers: 1-2

Inleiding

CHAUFFEUR LZV (W06)

Volgens EU-richtlijnen staat het lidstaten vrij om langere voertuigcombinaties dan normaal toe te staan op hun wegennet. Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu is na een onderzoek akkoord gegaan om langere en langere/zwaardere vrachtauto’s (LZV) met een maximaal gewicht van 60 ton toe te staan op de weg.

Doelgroep

Chauffeurs van transportbedrijven die een ontheffing hebben aangevraagd om met lange en zware voertuigen te rijden. Deelnemers zijn ervaren chauffeurs met minimaal vijf jaar relevante werkervaring en in het bezit van een geldig rijbewijs CE, inclusief Code 95. Het rijbewijs mag in de drie jaar voorafgaand aan deelname van het examen niet zijn ingevorderd of ongeldig zijn verklaard.

Duur opleiding

1 dag cursus, het examen wordt op een andere dag afgenomen

Waarde nascholing Code 95

7 uur.

Inhoud

  • Verkeerswetgeving;
  • Invloed van de lading op de voertuigbeheersing;
  • Aandacht voor speciale kijk- en stuurtechniek;
  • Instructierit;
  • Manoeuvreren;
  • Bijzondere manoeuvres.

Doelgroep

Chauffeurs van transportbedrijven die een ontheffing hebben aangevraagd om met lange en zware voertuigen te rijden. Deelnemers zijn ervaren chauffeurs met vijf of meer jaren relevante werkervaring en in het bezit van een geldig rijbewijs C en E bij C.

Resultaat

Deelnemers leren rijden en manoeuvreren met lange en zware voertuigen.

Examen

Na afloop wordt een praktische en theoretische toets afgenomen. Bij voldoende beoordeling van de toetsen ontvangen deelnemers het certificaat Chauffeur Lange en Zware Voertuigen.